تماس با ما

Street View Pegman Control
Google
Map data ©2023 Google
Map data ©2023 Google

نشانی ما

دفتر مرکزی :   تهران، خیابان سمیه، پلاک ۲۳۳
Email: info@iranrahjoo.com
تلفن: ۰۲۱۸۳۰۰
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۲۷۷۷
فاکس : ۰۲۱۸۸۸۸۰۲۸۱۰
کد پستی : ۱۵۹۹۸۱۹۱۱۱

فروشگاه مرکزی : تهران، بلوار میرداماد، مجتمع کامپیوتری پایتخت، طبقه اول ، واحد ۱۰۲
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۷۹۱۴۸ الی ۵۰
فاکس : ۰۲۱۸۸۸۷۹۱۴۸ الی ۵۰

مرکز خدمات مجتمع کامپیوتری پایتخت : میرداماد، مجتمع کامپیوتری پایتخت، بلوک A، طبقه اول، واحد ۱۱۹  و طبقه دوم، واحد 203
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۷۹۱۴۸ الی ۵۰
فاکس : ۰۲۱۸۸۸۷۹۱۴۸ الی ۵۰