نمایشگاه های لوازم خانگی سال 1396

نمایشگاه های لوازم خانگی 1396

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ایران –اردبیل (بدون مبل )، تابستان 1396

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ایران –اردبیل (بدون مبل ) در تابستان 1396 در شهر اردبیل برگزار گردید.

نمایشگاه اردبیل 1

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، خرم آباد، تابستان 1396

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی شهر خرم آباد در تابستان 1396 برگزار شد.
نمایشگاه خرم آباد 1

شانزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي ، محصولات صوتي و تصويری، اراک، تابستان 1396

شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی، محصولات صوتی و تصویری با حضور شرکت ایران رهجو در تابستان 1396 در شهر اراک برگزار گردید.
نمایشگاه اراک 1

بیست و پنجمین نمايشگاه بين المللي لوازم خانگی ايران – تبريز، تابستان 1396

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران تابستان 1396 در شهر تبریز برگزار شد.
نمایشگاه تبریز 1

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری، شیراز، تابستان 1396

در تابستان سال 1396 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی- تصویری در شهر شیراز با حضور شرکت ایران رهجو برگزار گردید.
نمایشگاه شیراز 1

ششمين نمايشگاه لوازم خانگي ، محصولات صوتي و تصويري، تهران، پاییز 1396

ششمین نمایشگاه لوازم خانگی، محصولات صوتی و تصویری در تهران فصل پاییز برگزار گردید.
نمایشگاه تهران 1

نهمین نمایشگاه محصولات صوتی و تصویری- اهواز- پاییز 1396

پاییز سال 1396 در شهر اهواز نوزدهمین نمایشگاه محصولات صوتی و تصویری با حضور شرکت ایران رهجو برگزار گردید.
نمایشگاه اهواز 1

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، مشهد، زمستان 1396

نوزدهمین نمایشگاه بین الملل لوازم خانگی زمستان 1396 در شهر مشهد برگزار گردید.
نمایشگاه مشهد 1

شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات منزل یزد، زمستان 1396

شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات منزل یزد در زمستان 1396 برگزار گردید.
نمایشگاه یزد 1

یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم صوتی و تصویری قزوین، زمستان 1396

در زمستان سال 1396 یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم صوتی و تصویری قزوین با حضور شرکت ایران رهجو در شهر قزوین برگزار گردید.
نمایشگاه قزوین1

بیست و یکمین نمایشگاه محصولات لوازم خانگی- اصفهان- زمستان 1396

بیست و یکمین نمایشگاه محصولات لوازم خانگی- اصفهان در زمستان سال 1396 در شهر زیبای اصفهان برگزار گردید.
نمایشگاه اصفهان 1


ارسال پیام